De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige RPA's op het grondgebied van het Gewest.

Deze tabel toont de status van elke RPA en de respectievelijke projectmanagers. Deze tabel wordt binnenkort dynamischer. Voor de verschillende sequenties van een RPA-procedure worden de stappen hieronder aangegeven.

Naam van het RPA Vorige sequentie
van de procedure
Huidige sequentie Volgende sequentie Naam van de
projectleider
Specifiek-Email
Kazernes van Elsene - Usquare In werking getreden
12/01/2021
Uitvoering
van het project
Uitvoering
van het project
Milène Deneubourg
Géraud Bonhomme
usquare@perspective.brussels
Heyvaert

In werking getreden
08/12/2021

Publicatie en inwerkingtreding Uitvoering van het project Milène Deneubourg heyvaert@perspective.brussels
Weststation

In werking getreden
03/12/2021

Publicatie en inwerkingtreding Uitvoering van het project Sarah Moutury west@perspective.brussels
Delta
Herrmann-Debroux
In werking getreden
01/06/2021
Publicatie en inwerkingtreding Uitvoering van het project Milène Deneubourg herrmann-debroux@perspective.brussels
Ninoofsepoort Goedkeuring in eerste lezing (bis)

12/01/2023
Openbaar onderzoek en advies van instanties Advies van de GOC Giel Vanhoutte ninove@perspective.brussels
Reyers / mediapark.brussels Advies van de GOC Aanpassing van het project Goedkeuring in eerste lezing (bis) Claire Bosmans mediapark@perspective.brussels
Maximiliaan-Vergote Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019
Opstelling van
het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Sophie Cottier scottier@perspective.brussels
Defensie Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019
Opstelling van
​het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Sven De Bruycker defense@perspective.brussels
Josaphat Advies van de GOC
20/04/2022
Aanpassing voor 2de lezing Advies van de Raad van State en goedkeuring in derde lezing Alexandre Ferrão
Santos
josaphat@perspective.brussels
Zuid

Advies van de GOC
17/03/2022

Aanpassing van het
project
Advies van de Raad van State Corentin Le Martelot midi@perspective.brussels
Heizel Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019
Opstelling van
​ het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Alexandre Ferrão
Santos
heizel@perspective.brussels
Bordet Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
18/05 tot 17/06/2018
Opstelling van
het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Sven De Bruycker bordet@perspective.brussels

Boordtabel bijgewerkt op 09/06/2022 

 Sequenties van een RPA-procedure

Stappen van de BWRO-procedure (vetgedrukt) / Stappen van de planningsprocess (cursief)

 1. Besluit tot opstelling
 2. Voorbereiding van de projectontwikkeling
 3. Burgerraadpleging / Informatie en deelname
 4. Opstelling van het ontwerp
 5. Goedkeuring in 1e lezing
 6. Openbaar onderzoek en advies van de instanties
 7. Advies van de GOC
 8. Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
 9. Eventuele aanpassing van het project
 10. Goedkeuring in 2e lezing
 11. Advies van de Raad van State
 12. Eventuele aanpassing van het project
 13. Goedkeuring in 3e lezing
 14. Publicatie en inwerkingtreding

Indien het project aan het eind van het openbaar onderzoek ingrijpend wordt gewijzigd, maakt het gewijzigde project het voorwerp uit van een 1e lezing bis, wordt het aan een nieuw openbaar onderzoek voorgelegd en wordt de beschreven procedure vanaf deze stap hervat.