De Task Force Voorzieningen verduidelijkt de noden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van collectieve voorzieningen, bevordert de planning en de verwezenlijking ervan.

De Task Force Voorzieningen is bedoeld om de programmatie en de verwezenlijking van voorzieningen van collectief belang te vergemakkelijken op het Brussels grondgebied. Daartoe versterkt ze:

  •  de territoriale visie voor voorzieningen op gewestelijke schaal
  •  de coördinatie en de begeleiding van projecten met betrekking tot voorzieningen
  •  de planning voor grote voorzieningen, die dienst doen als katalysator voor het ontwikkelen van strategische zones

Een gewestelijk platform voor reflectie en informatie-uitwisseling

In maart 2018 heeft perspective.brussels een Task Force Voorzieningen in het leven geroepen die  verschillende administraties en operationele actoren samen brengt, met als doelstellingen:

  • de noden van het Gewest inzake collectieve voorzieningen te verduidelijken, in het bijzonder grote voorzieningen waarvoor tot dan toe weinig transversale en territoriale studies waren gebeurd;
  • de vragen naar ruimte voor het ontwikkelen van voorzieningen te achterhalen en te verzamelen
  • de verbinding te leggen tussen het aanbod van onroerend goed en de vraag van initiatiefnemers van projecten voor voorzieningen, maar ook tussen de verschillende partners en lopende projecten om op die manier de instellingen uit hun cocon te helpen halen.

Als operator belast met stadsprogrammatie en territoriale planning stuurt perspective.brussels deze Task Force Voorzieningen aan. De andere partners zijn momenteel:

Publicaties

Balans Task Force Voorzieningen

Februari 2020

2020
perspective.brussels
Downloaden