Metropolitan Landscapes

Metropolitan Landscapes is een ontwerpend onderzoek naar de sturende rol van open ruimte in het metropolitane gebied van Brussel en de rand.


   

   Beschrijving

   Het doel is niet het uitwerken van concrete projecten die uitgevoerd zullen worden, wel het bijdragen aan beleidsvoorbereiding door het exploreren van nieuwe ideeën rond ruimtelijke ordening.

   De studie Metropolitan Landscapes is een gemeenschappelijk initiatief van perspective.brussels, Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Bouwmeester voor het Brussels Gewest en de Vlaamse Bouwmeester.

   Ze werd gefinancierd door het Brussels en het Vlaams Gewest en gelanceerd in het kader van het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening.

   De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in een boek dat op 28 januari 2016 werd voorgesteld in het kader van een colloquium.

   Document: Metropolitan landscapes

   Contact